ASUKASYHDISTYKSEN TOIMINTA-ALUE

Kannanotto Mäki-Matin ja Nisulan rajasta

Keskisuomalaisen Etuovi- asuntoliitteessä 12.5.2012 oli väärää tietoa alueestamme. Se, mikä on Mäki-Mattia ja mikä Nisulaa on ollut tärkeä identiteetti-kysymys alueen vanhoille asukkaille, joilla on vielä tuntumaa alueen historiaan. Vanhat nisulalaiset eivät missään tapauksessa hyväksy asuvansa  Mäki-Matin suuralueella.

Yhdistyksemme toimittamassa teoksessa ”Vuosisata Harjun takana – Nisulan, Mäki-Matin ja Syrjälän historiaa” asia esitetään seuraavasti:
”Nisulan ja Mäki-Matin rajaa ei ole virallisesti määritelty. Alueiden asukkailla on siitä eriäviä käsityksiä, joita joskus puolustetaan intohimoisesti. Useimmat kuitenkin hyväksy- nevät itä-länsisuuntaisen Kortesuonkadun rajaksi, vaikka esimerkiksi Jyväskylän puhelin- luettelon kartta  ulottaa Mäki-Matin pohjoisemmaksi. Raja-alue on joka tapauksessa yhtenäistä pientaloaluetta.”

Yhdistyksemme pitää tärkeänä, että Kortesuonkatu pidetään ”rajana”, vaikka yhdistys toimii koko tällä pientaloalueella.