Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §


1. Rekisterinpitäjä

Nisulan ja Mäki-Matin asukasyhdistys ry

Y-tunnus 1558434-4
c/o Pitkäkatu 51
40720 Jyväskylä

Puh. 040 771 5645

ari.jokinen(at)nisumatti.fi

2. Rekisteriasiat
Yhteyshenkilöinä rekisteriä koskevissa asioissa ovat Ari Jokinen ja Markku Ikkala.


3. Rekisterin nimi
Nisulan asukasyhdistyksen jäsenrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttaminen edistämällä Nisulan, Mäki-Matin ja Syrjälän alueiden asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja alueen toimivuutta. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito jäsenistöön sekä täyttää yhdistyksiä koskeva lakisääteinen vaatimus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja jäsenistä: nimi, sähköpostiosoite, osoite, ammatti/arvo, puhelinnumero, tieto jäsenmaksujen maksamisesta.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä henkilön itse ilmoittamien tietojen pohjalta. Tiedot jäsenmaksuista kerätään Nisulan asukasyhdistys ry:n tiliotteista ja jäsenmaksukuiteista.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Tietojen poistaminen
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, jotta toiminta mahdollistuu. Tarvittaessa rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista tai korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu ja jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla varmistettu.


10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.